Στον λογαριασμό των δικαιούχων το διατροφικό επίδομα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα μπορούν να παραλάβουν το ποσό, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Από την ΠΑΜ-Θ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους της περιόδου Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017 έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Εντός των επόμενων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το διατροφικό επίδομα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά να επικοινωνούν με την υπηρεσία κατά τις ώρες 07:30-15:30 στο τηλ. 2513 503362.