Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Καβάλας

Ο Εμμανουήλ Θανόγλου αφήνει το πόστο του για καθαρά προσωπικούς λόγους-Άριστη χαρακτηρίζεται η συνεργασία του με τη διοίκηση του Ιδρύματος, καθώς και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Την παραίτησή του κατέθεσε ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Εμμανουήλ Θανόγλου, επικαλούμενος καθαρά προσωπικούς λόγους οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την εργασιακή του σχέση Ίδρυμα, καθώς η συνεργασία του με το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χαρακτηρίζεται ως άριστη για το διάστημα των 2, περίπου, ετών κατά το οποίο πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο.

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόσωπο το οποίο θα αναπληρώσει τη θέση του Αναπληρωτή Διοικητή του Ιδρύματος.
Ο κ. Θανόγλου από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 διετέλεσε Εσωτερικός Ελεγκτής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών. Διεξήγαγε διάφορους ελέγχους, όπως διαδικασιών ή οικονομικών στοιχείων και κατέθεσε προτάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας. Τα απτά αποτελέσματα βελτίωσης, τα οποία επιτεύχθηκαν σε διάφορους τομείς λειτουργίας του Νοσοκομείου, αποτέλεσαν αντικείμενο παρουσίασης σε σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες, όπως το Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2015 στην Αθήνα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 διετέλεσε Εσωτερικός Ελεγκτής του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Διεξήγαγε ελέγχους σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Οργανισμού και πρότεινε τα κατάλληλα βελτιωτικά μέτρα ανά περίπτωση.

Κατόπιν, ορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, έπειτα από σχετική διαδικασία επιλογής του υπουργείου Υγείας.