220 προσλήψεις στους 4 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Οι προσλήψεις αφορούν τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως είναι η Καθαριότητα, οι οδηγοί οχημάτων και οι χειριστές μηχανημάτων έργων

Με 220 υπαλλήλους ενισχύονται οι 4 δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, καλύπτοντας ανάγκες υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι, η Καθαριότητα, οι οδηγοί αυτοκινήτων και οι χειριστές μηχανημάτων έργων.

Συγκεκριμένα, στον δήμο Παγγαίου θα γίνουν 89  μόνιμες προσλήψεις (2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 65 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 20 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων), 112 στον δήμο Καβάλας, 13 στον δήμο Νέστου και 6 στον δήμο Θάσου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183.

Σύντομα θα ανακοινωθούν αναλυτικά τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, καθώς και οι ημερομηνίες για την κατάθεσή τους από τους ενδιαφερόμενους.