Αντιδράσεις για τη συστέγαση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καβάλας με την Τοπική Μονάδα Υγείας Αγίου Λουκά

Οι υπάλληλοι του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας υποστηρίζουν ότι με τη συστέγαση της ΤοΜΥ στο ισόγειο του ΚΚΨΥ διαταράσσεται το επιστημονικό έργο και η λειτουργία του Κέντρου-Διαβάστε την επιστολή προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Καβάλας

Την αντίθεσή τους στη συστέγαση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Κ.Ψ.Υ.) Καβάλας με την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤοΜΥ) Αγίου Λουκά εκφράζουν με επιστολή τους προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Καβάλας οι εργαζόμενοι στο Κέντρο, επικαλούμενοι λειτουργικά προβλήματα τα οποία, όπως λένε, θα προκύψουν κατά τη συστέγαση των εν λόγω φορέων Υγείας.

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου υποστηρίζουν ότι μ’ αυτή την ενέργεια θα καταργηθούν λειτουργικοί χώροι και κυρίως, θα καλλιεργηθεί έντονη επιφυλακτικότητα προσέλευσης χρηστών ψυχικής υγείας, εξαιτίας της  -κατ’ ουσία- κατάργησης του απορρήτου, ενώ τονίζουν ότι οι ειδικοί της ΤοΜΥ δεν είναι εκπαιδευμένοι στη διαχείριση και στη μείωση του «στίγματος» για την ψυχική ασθένεια.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή των υπαλλήλων του ΚΚΨΥ Καβάλας.

«Όχι στη συστέγαση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Κ.Ψ.Υ.) Καβάλας με την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤοΜΥ) Αγίου Λουκά.

Ως λειτουργοί ψυχικής υγείας θέλουμε να εκφράσουμε και να γνωστοποιήσουμε την αντίθεσή μας για τη συστέγαση δύο φορέων Υγείας, του ήδη λειτουργούντος ΚΚΨΥ και της νεοϊδρυθείσας ΤοΜΥ Αγ. Λουκά.

Με τη συστέγαση της ΤοΜΥ στο ισόγειο του ΚΚΨΥ διαταράσσεται το επιστημονικό έργο και η λειτουργία του, ως εξής:

  • κατάργηση λειτουργικών χώρων απαραίτητων για τη θεραπεία-αποκατάσταση χρονίων ψυχιατρικών ασθενών και χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ομαδικές ψυχοθεραπείες, ψυχοεκπαίδευση γονέων και εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής που ήδη λειτουργούν στο χώρο του ισογείου), καθώς και κατάργηση χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου για τη λειτουργία προγράμματος συστημικής θεραπείας.
  • Κατάργηση απορρήτου-έντονη επιφυλακτικότητα προσέλευσης χρηστών ψυχικής υγείας. Επιπλέον, οι ειδικοί της ΤοΜΥ δεν είναι εκπαιδευμένοι (και δεν οφείλουν να είναι εκπαιδευμένοι) στη διαχείριση και στη μείωση του «στίγματος» για την ψυχική ασθένεια ως πάγια ενασχόληση των ειδικών ψυχικής υγείας παγκοσμίως. Συνεπώς, δημιουργούνται δυσμενείς συνθήκες και διαταράσσεται η υποχρέωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για ουσιαστική και εγγυημένη τήρηση του απορρήτου
  • Επιπρόσθετα, ο περιορισμός της λειτουργίας του ΚΚΨΥ σε δύο ορόφους (1ος & 2ος) οδηγεί στην ανεύρεση χώρων για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και χώρου γενικού αρχείου

Οφείλουμε σεβασμό της αξιοπρέπειας των ατόμων που χρήζουν παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και στα άτομα με ψυχική αναπηρία. Εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουμε να ενθαρρύνουμε και να ενισχύουμε τα άτομα αυτά και τους οικείους τους στην αξίωση της περίθαλψης, στην εύκολη πρόσβαση (από κάθε πλευράς εύκολη) προσέγγιση της Κοινότητας στην παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Το ΚΚΨΥ παραμένει «ταμπού» για την τοπική κοινωνία. Με τη συστέγαση των δύο δομών (ΚΚΚΨΥ & ΤοΜΥ) γεννάται το ερώτημα κατά πόσο θα αποφευχθούν αρνητικοί κοινωνικοί αυτοματισμοί. Για τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

Οι υπάλληλοι του ΚΚΨΥ Καβάλας:

Δρ Ευάγγελος Ζουρνατζής-ΠΕ Ψυχολόγος
Ιγνατιάδης Γρηγόριος-ΠΕ Λογοθεραπευτών
Τσαύλου Ελένη-ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Μερσίνογλου Παυλίνα-ΤΕ Εργοθεραπευτών
Χατζηϊωάννου Ελένη-ΤΕ Λογοθεραπευτών
Τζιτζιός Κρυστάλλης-ΤΕ Επισκεπτών υγείας
Αράπογλου Φωτεινή-ΔΕ Διοικητικών
Χαροπούλου Παναγιώτα-ΔΕ Διοικητικών
Σιδέρη Αικατερίνη-ΥΕ καθαριστριών