Εξοπλισμός αξίας πάνω από 4 εκ. ευρώ «έρχεται» στο Νοσοκομείο Καβάλας

Νέες δυνατότητες και πλεονεκτήματα στο ΓΝΚ μέσα από την ένταξή του σε προγράμματα ΕΣΠΑ που αναβαθμίζουν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Ο Διοικητής Τάσος Καρασαββόγλου ανακοίνωσε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχει λάβει έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού 3.977.000 € για τη χρηματοδότησή του από επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για:

  • το υπό ίδρυση Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με σύγχρονο σύστημα ψηφιακού αγγειογράφου – στεφανιογράφου  δύο επιπέδων,
  • την Ουρολογική κλινική όπου προβλέπεται η εγκατάσταση νέου συστήματος εξωσωματικής λιθοτριψίας
  • την οφθαλμολογική κλινική που εξοπλίζεται με νέα συσκευή ψηφιακής φλουροαγγειογραφίας.

Στα τμήματα του νοσοκομείου αντικαθίστανται παλαιότερος εξοπλισμός, συγκεκριμένα:

  • στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής θα εγκατασταθεί νέα γ-camera δύο κεφαλών SPECT-CT,
  • στο Ακτινολογικό τμήμα ανανεώνεται ο Αξονικός Τομογράφος με νέο 64 τομών, ο Ψηφιακός Μαστογράφος, ο υπερηχοτομογράφος,
  • στο Χειρουργείο αντικαθίσταται το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο με νέο υπερσύγχρονης τεχνολογίας,
  • στη Μαιευτική-Γυναικολογική, στη Καρδιολογική κλινική, στη ΜΕΘ, στο Αναισθησιολογικό, στο Παθολογοανατομικό, στο Φυσιοθεραπευτήριο και στο Ενδοσκοπικό εκσυγχρονίζεται μέρος του εξοπλισμού.

Επιπρόσθετα είναι σε εξέλιξη η προμήθεια υπερήχου και ακτινοσκοπικό C-arm αξίας 183.000 € για το Τμήμα Επειγόντων  Περιστατικών του Γ.Ν.Κ.  με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020.

Τέλος έχει εγκριθεί για το ΓΝΚ από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 η χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού αξίας 590.500€ όπου συμπεριλαμβάνονται φορητός Αξονικός Τομογράφος, Νευροπλοηγητής κ.α.

Ο εξοπλισμός αυτός είναι σύγχρονης τεχνολογίας και είτε αντικαθιστά αντίστοιχο εγκατεστημένο στο νοσοκομείο παλαιότερης τεχνολογίας σε πολυετή χρήση είτε πρόκειται για εξοπλισμό που υποστηρίζει νέες δραστηριότητες του ΓΝΚ και θα προσδώσει νέες δυνατότητες και πλεονεκτήματα στο νοσοκομείο.