«Εναγκαλισμός» ΤΕΙ ΑΜ-Θ και δήμου Καβάλας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δημήτρης Μπαντέκας και η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα συζήτησαν θέματα που αφορούν τη στενότερη συνεργασία των δύο πλευρών

Τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα επισκέφθηκε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΑΜ-Θ Δημήτρης Μπαντέκας.

Σε κλίμα συνεργασίας, Δήμαρχος και Πρύτανης συζήτησαν τα θέματα του Ιδρύματος, την αναβάθμισή του, αλλά και την εδραίωση της συνεργασίας του δήμου με την Εκπαιδευτική Κοινότητα του Ιδρύματος.

Δήμαρχος και Πρύτανης εξέφρασαν την κοινή άποψη ότι οι δύο φορείς που εκπροσωπούν έχουν καθήκον και υποχρέωση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προς όφελος της κοινωνίας.