Νοσοκομείο Καβάλας: Προσεχώς σε λειτουργία το Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αντικαταστήσουν παλαιούς ή να εμφυτεύσουν νέους Βηματοδότες

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Καβάλας ενημερώνει τους πολίτες του Νομού Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής ότι στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί άμεσα το Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών. Κατά συνέπεια μπορούν οι πολίτες από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 να απευθύνονται στο Νοσοκομείο προκειμένου να αντικαταστήσουν παλαιούς ή να εμφυτεύσουν νέους Βηματοδότες.