Το Αρχείο Ιστορίας Καπνού της Καβάλας είναι πλέον πλουσιότερο…

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού αποδέχτηκε μια μεγάλης ιστορικής αξίας δωρεά του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, στο πλαίσιο των συνεχών και άοκνων προσπαθειών του για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και πολιτισμικού προϊόντος της περιοχής μας με άξονα την καλλιέργεια, μεταποίηση, εμπορία των καπνών και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποδέχθηκε δωρεά που αφορά το σημαντικής ιστορικής αξίας Αρχείο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού.

Το αρχείο πρόκειται να τύχει αρχειονόμησης και επεξεργασίας από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού και εν συνεχεία θα παραχωρηθεί στο υπό ίδρυση Αρχείο Ιστορίας Καπνού.