Σημαντική ενημέρωση από το Νοσοκομείο Καβάλας: Καταργείται ο τηλεφωνικός αριθμός 1535

Διαβάστε τα νούμερα που θα ισχύουν μεταβατικά έως ότου λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλείνετε τα ραντεβού σας

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, από τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 δεν θα λειτουργεί πλέον η τηλεφωνική γραμμή 1535 την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες προκειμένου να κλείσουν ραντεβού στο ΓΝΚ. Επομένως από την Δευτέρα 12.2.2018 και εφεξής η προσυνεννόηση για κλείσιμο ραντεβού θα γίνεται στα παρακάτω συμβατικά νούμερα και κατά τις ώρες 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ

  • 251350 1700
  • 251350 1702
  • 251350 1728
  • 251350 1752
  • 251350 1847

Οι τηλεφωνικές  γραμμές θα χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο των ιατρικών ραντεβού καθώς επίσης και των εργαστηριακών εξετάσεων (πχ μαστογραφίες). Τέλος, επισημαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα, απλή στη χρήση της, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να κλείνουν τα ραντεβού τους και ηλεκτρονικά.