Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας: Προσλαμβάνει 39 άτομα

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 39 συμβάσεων έργου με 39 αναδόχους-Πότε λήγει η υποβολή αιτήσεων

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας «ανοίγει» 39 θέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σελίδα aftodioikisi.gr, το ΙΝΑΛΕ Καβάλας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 39 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στις 15:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του έργου [εδώ]