Γενική Συνέλευση και εκλογές στο Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ΑΜ-Θ

Θα προηγηθεί συνέντευξη Τύπου για τον ρόλο, τη σημασία και τις προοπτικές του Δικτύου Κοιν.Σ.Επ. στο οποίο μετέχουν πλέον ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας-ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας και το Νοσοκομείο Καβάλας

Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στις 11:00 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο οποίο Δίκτυο πλέον μετέχουν και ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας-ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, καθώς επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Τα κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

  1. Απολογισμός δράσεων απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.
  3. Συζήτηση για την προδημοσίευση πρόσκλησης των Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ.

Σημειώνεται ότι στις 11:00 με 11:30 θα πραγματοποιηθεί σύντομη συνέντευξη Τύπου για τον ρόλο, τη σημασία, τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Δικτύου Κοιν.Σ.Επ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.