Μια «γνωριμία» με την ΤoΜΥ Καβάλας: Ποιες υπηρεσίες προσφέρει, πότε πρέπει να την επισκεπτόμαστε

Διαβάστε πώς θα κάνετε εγγραφή και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

ΗΔιοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ενημερώνει τους πολίτες ότι εδώ και μερικές εβδομάδες λειτουργεί η πρώτη Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) στην πόλη της Καβάλας. Η ΤΟΜΥ (Τοπική Ομάδα Υγείας) έχει ως αντικείμενο την παροχή δωρεάν, ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας στον πληθυσμό. Στελεχώνεται από δύο οικογενειακούς ιατρούς, μία παιδίατρο, μία νοσηλεύτρια, μία επισκέπτρια υγείας, μία κοινωνική λειτουργό και δύο διοικητικούς.

Ο οικογενειακός ιατρός και η ομάδα υγείας θα καταχωρεί και θα ενημερώνει τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο των ωφελουμένων, θα παρακολουθεί τους εξυπηρετούμενους για τυχόν χρόνια προβλήματα υγείας, όπως για παράδειγμα υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, δυσλιπιδαιμία και θα αντιμετωπίζει οξέα προβλήματα υγείας, όταν δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά.

Επίσης, θα προγραμματίζει τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις και θα εκδίδει τα αντίστοιχα παραπεμπτικά (π.χ. μαστογραφία, test PAP, αιματολογικός έλεγχος). Θα ρυθμίζει και θα συνταγογραφεί τη φαρμακευτική αγωγή και θα παραπέμπει τους ωφελούμενους σε άλλες υπηρεσίες του συστήματος υγείας όταν απαιτείται.

Επιπλέον, θα παρακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών, τον εμβολιασμό τους & την υγεία τους και θα μπορεί να εκδίδει το Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Τέλος, θα πραγματοποιεί δράσεις για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι κάτοικοι Καβάλας και Παληού, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Σε περίπτωση ενηλίκων ή εφήβων άνω των 14 ετών, απαιτείται η προσκόμιση Φωτοτυπίας Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας), Φωτοτυπία Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπη) και  ο Αριθμός ΑΜΚΑ.
  • Σε περίπτωση παιδιών έως 14 ετών, απαιτείται  η προσκόμιση Φωτοτυπίας Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος και λήπτη υπηρεσιών υγείας, Φωτοτυπία Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή απονομής της επιμέλειας ή Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία προκύπτει ο βαθμός συγγένειας, Φωτοτυπία έγγραφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπη) και ο Αριθμός ΑΜΚΑ.

Η 1η ΤΟΜΥ Καβάλας βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου 10 στον Άγιο Λουκά, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2510830360 και ωράριο λειτουργίας για το κοινό 08:00-14:00 (αργότερα θα υπάρξει επέκταση του ωραρίου).