Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ: Η λέξη «Μακεδονία» δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην ονομασία των Σκοπίων

Με ψήφισμά της η Περιφέρεια καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει τα Σκόπια ώστε να απαλείψουν από το Σύνταγμά τους κάθε αναφορά αλυτρωτικού χαρακτήρα κατά της Ελλάδας, ενώ παραμένει σταθερή όσον αφορά το θέμα του ονόματος

Σταθερό παραμένει στο θέμα το ονόματος των Σκοπίων το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή τη φορά ξεκαθαρίζει και με ψήφισμα ότι η λέξη «Μακεδονία» δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην ονομασία της γειτονικής χώρας, ενώ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε περιθώριο στις διαπραγματεύσεις, ώστε να απαλειφθεί από το Σύνταγμα των Σκοπίων κάθε αναφορά αλυτρωτικού χαρακτήρα κατά της Ελλάδας.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκφράζοντας το σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας, τάσσεται υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας και αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στα όμορα κράτη της περιοχής μας ως εγγύηση ευημερίας και ανάπτυξης για τους λαούς μας.

Βασική προϋπόθεση των ειρηνικών σχέσεων είναι η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός της ιστορίας και το απαραβίαστο των συνόρων κάθε χώρας.

Με αυτό ως δεδομένο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ ώστε:

  • η ΠΓΔΜ να απαλείψει από το Σύνταγμα, από τα επίσημα έγγραφα και από οπουδήποτε αλλού κάθε αναφορά, άμεση ή έμμεση, αλυτρωτικού χαρακτήρα κατά της Ελλάδας, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ως προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας
  • να επιτευχθεί η καθιέρωση μίας κοινά αποδεκτής ονομασίας για την ΠΓΔΜ, για κάθε χρήση, η οποία θα απέχει σαφώς από αλυτρωτισμούς και την παραχάραξη της ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η λέξη «Μακεδονία» δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην ονομασία της γειτονικής χώρας