ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας: Το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο [όλα τα ονόματα]

Ποια θέματα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των εταίρων-μελών και συνεταιριστών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Καβάλας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στις 17:00, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και του νέου Εποπτικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Καβάλας (ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας).

Τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων/μελών και συνεταιριστών για τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ήταν:

 1. η έγκριση της εγγραφής νέων μελών
 2. η έγκριση του Απολογισμού Πεπραγμένων του 2017
 3. η έγκριση της πορείας, της επέκτασης και της ολοκλήρωση των δράσεων για το έτος 2017
 4. η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017
 5. η έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων και του Προϋπολογισμού για το έτος 2018
 6. η έγκριση και η αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας για ανάπτυξη δραστηριότητας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας και η δημιουργία Ειδικού Αποθεματικού για το σκοπό αυτό
 7. η έγκριση της απαλλαγής από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου από τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 • Δημητρακάκη Αγγελική
 • Καγιάννη Θεοδώρα
 • Κρεμύδας Σμάραγδος (εκπρόσωπος Ν.Σ.Α.ΜΕ.Α.Ν.Κ.)
 • Μαμαλιά Δέσποινα
 • Παντελίδης Ιωάννης
 • Σωτηρίου Μιχαήλ
 • Φώτου Ελένη

Αναπληρωματικά μέλη: Βουλγαρέλης Κυριάκος, Κελέσης Χρήστος, Κυριακίδης Ανέστης, Τσίπας Ιωάννης.

Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο

 • Ανέστη Ανδρονίκη
 • Γρηγοριάδου Παναγιώτα (εκπρόσωπος «Άγιος Νέστωρ»)
 • Ψυρούκη Ελένη (εκπρόσωπος Συλλόγου ΠΝΟΗ)