«Δεμένα» την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 τα πλοία στην Καβάλα

Τα μέλη του Ενιαίου Συνδικάτου Ναυτεργατών Νομού Καβάλας αποφάσισαν να συμμετέχουν στην Πανελλήνια 24ωρη απεργία την οποία έχει εξαγγείλει η ΠΝΟ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

Τα μέλη του Ενιαίου Συνδικάτου Ναυτεργατών Νομού Καβάλας αποφάσισαν με έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 12 Απριλίου 2018, να συμμετέχουν στην Πανελλήνια 24ωρη απεργία την οποία έχει εξαγγείλει η ΠΝΟ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και από 06:00 έως Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 στις 05:30.

Οι διεκδικήσεις των ναυτεργατών

  • Άμεση επίλυση του συνταξιοδοτικού με την πλήρη απεμπλοκή των ναυτικών εν ενεργεία και συνταξιούχων από τον Νόμο 4387/16
  • Να τερματιστούν οι μειωμένες και ειδικές συνθέσεις και συνθήκες εργασίας γαλέρας με τροποποίηση-κατάργηση του Νόμου 4150/2013 με ταυτόχρονη κατάργηση και όλων των υπουργικών αποφάσεων για τις ειδικές συνθέσεις
  • Άμεση απόσυρση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης ΥΝΑΠ για τη διενέργεια ενδομεταφορών από πλοία με σημαία τρίτου κράτους
  • Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις
  • Άμεση και ορθή πληρωμή των δεδουλευμένων
  • Τήρηση και εφαρμογή σε όλα τα πλοία των ωραρίων εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις και τους διεθνείς κανονισμούς

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ