Ποτέ δεν είναι αργά: Διαβάστε λεπτομέρειες για όσους θέλουν να αποκτήσουν Τίτλο Σπουδών Δημοτικού Σχολείου

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και πότε και σε ποια σχολεία θα γίνονται οι εξετάσεις στον Νομό Καβάλας για όσους έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν απολέσει τίτλο σπουδών ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν Τίτλο Σπουδών Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με  την παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ.Α), μπορούν να πάρουν μέρος, ύστερα από αίτησή τους, στις εξετάσεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό, στις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

  1. 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Κων/νου Παλαιολόγου 1) για τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας
  2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Παγγαίου
  3. 4ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Νέστου
  4. 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή των αιτήσεών τους, στο γραφείο 521 του 5ου ορόφου της Νομαρχίας Καβάλας και στο τηλέφωνο 2510-291520 (υπόψη κ. Συλαίου Στέργιου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 μέχρι και τη Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας
  2. Αποδεικτικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μόνιμης κατοικίας
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας