ΔΕΥΑ Καβάλας: Καταγγέλθηκαν 3 συμβάσεις εργασίας

Διαπιστώθηκε ότι οι επιτυχόντες είτε δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια είτε δεν την προσκόμισαν-Η ΔΕΥΑΚ θα αναρτήσει σύντομα τους ανασυνταγμένους πίνακες για τις θέσεις Τεχνίτη Υδραυλικού και Μηχανοτεχνίτη

Η ΔΕΥΑ Καβάλας, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας τριών επιτυχόντων σε διαγωνισμό, διότι διαπιστώθηκε ότι είτε δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια είτε δεν την προσκόμισαν, ενώ η Επιχείρηση θα προχωρήσει στην ανάρτηση των ανασυνταγμένων πινάκων για τις θέσεις 106 ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού και 108 ΔΕ Μηχανοτεχνίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ

Η επιχείρηση με την ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου που δημοσίευσε στις 31/01/2018, σύμφωνα με τον Πίνακα Β: Απαιτούμενα προσόντα (ανά κωδικό θέσης), απαιτούσε για τις θέσεις 106 ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού και 108 ΔΕ Μηχανοτεχνίτη, πλην των απαιτούμενων για μοριοδότηση, άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Μετά από σύσταση του επιτρόπου και έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τρεις επιτυχόντες είτε δε διέθεταν την απαιτούμενη άδεια είτε δεν την προσκόμισαν, οπότε και καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους.

Η Επιχείρηση θα προχωρήσει στην ανάρτηση των ανασυνταγμένων πινάκων για τις θέσεις 106 και 108 και θα καλέσει τους επιτυχόντες.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Καράνου

Με τις έγκαιρες ενέργειες των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης υλικών επί της οδού Καράνου το πρωί της Κυριακής 22 Απριλίου 2018.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν οι δημότες και οι επιχειρήσεις από τη διακοπή νερού. Οι εργασίες ξεκίνησαν περί τις 08:00 και ολοκληρώθηκαν περί τις 10:00.