Ξεκινούν οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά στην Καβάλα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς [αναλυτικά]

Ιδιαίτερη προσοχή στην υποχρεωτική -πλέον- εγγραφή των νηπίων με βάση τον νέο Νόμο για τη δίχρονη υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση - Διαβάστε πότε λήγουν οι διορίες και ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Καβάλας ανακοινώθηκε ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 το χρονικό διάστημα των εγγραφών εκτείνεται από την Τετάρτη 2 έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Αναλυτικά:

Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. Πρωτ.: Φ.6/65740/Δ1/25-04-2018 και θέμα: «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018 – 2019»  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

 

 1. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (από το νηπιαγωγείο)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «my school»
 3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
 4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης)
 5. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 6. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Υπενθυμίζεται η υποχρεωτικότητα της φοίτησης προνηπίων και νηπίων όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο πλαίσιο της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 – 2019 σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (Α’ 167) όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (Α’ 38).

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. Πρωτ.: Φ.6/65742/Δ1/25-04-2018 και θέμα: «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018 – 2019. Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2017 – 2018» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016).
 2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
 4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 5. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.