Καβάλα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Χρυσοστόμου Σμύρνης

Αλλαγές στην κυκλοφορία λόγω έργων του ΟΤΕ-Ποιες κυκλοφοριακές αλλαγές προβλέπονται και για ποιο διάστημα

Τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ενταύθα οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο ρεύμα προς κέντρο πόλης και συγκεκριμένα από το ύψος της οδού Ανδρομάχης έως το ύψος της οδού Ζαλόγγου, λόγω εργασιών εμπλουτισμού δικτύου του ΟΤΕ στο πλαίσιο του έργου «καλωδιακές εργασίες στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης του Δήμου Καβάλας», κατά το διήμερο Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών δύναται οι εργασίες να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα διακόπτεται η κυκλοφορία μόνο στη μία λωρίδα κυκλοφορίας, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της έτερης λωρίδας σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07:00-20:00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσυρθεί η σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.