Μπορούν να αξιοποιηθούν οι καπναποθήκες της Καβάλας; Μια ημερίδα θα «δώσει» απαντήσεις

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Επιμελητήριο Καβάλας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, ενώ επιχειρηματίες θα παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές αξιοποίησης των ιστορικών κτιρίων

Το Επιμελητήριο Καβάλας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού διοργανώνουν τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στις 18:30 στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας ημερίδα με θέμα: «Αποτελεσματική Επανάχρηση Διατηρητέων Καπναποθηκών της Καβάλας: Προβλήματα, Τρόποι Αντιμετώπισης».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των καπναποθηκών της Καβάλας, με έμφαση στο κόστος και στα νομικά προβλήματα επανάχρησης των υφιστάμενων κτηρίων. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές αξιοποίησης καπναποθηκών από επιχειρηματίες, οι οποίοι θα καταθέσουν την προσωπική τους εμπειρία και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων τα οποία προκύπτουν.

Τέλος, θα αναλυθούν οι τρόποι ένταξης της «καπνικής ταυτότητας» της Καβάλας σε ένα συμμετοχικό μοντέλο Αστικής Αναγέννησης.

Μετά τις παρουσιάσεις των εισηγητών θα υπάρξει ανοιχτός διάλογος με τους παρευρισκόμενους και θα δοθεί η δυνατότητα για σύντομες τοποθετήσεις επί του θέματος.