Ακόμα μια παράταση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μια βλάβη στα μηχανήματα καθυστέρησαν τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα από τον Α/Κ Αγίου Σίλα μέχρι το ύψος του Παληού

Παρατείνονται για 2η φορά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον Α/Κ Αγίου Σίλα μέχρι το ύψος του Παληού, λόγω των εργασιών για την αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος.

Οι εργασίες, οι οποίες ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, θα συνεχιστούν για άγνωστο διάστημα, εξαιτίας βλάβης των μηχανημάτων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μέχρι το πέρας των εργασιών, η Τροχαία Καβάλας αποφάσισε τη λήψη των εξής μέτρων:

Τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας του τμήματος από Χ/Θ Η-467+600 μέχρι τη Χ/Θ Η-461+500 και τη μείωση του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας σε μία (1) ανά ρεύμα, από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 έως και την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος.

  • Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κίνηση όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της εναπομείνασας λωρίδας ανά ρεύμα κυκλοφορίας, η οποία θα έχει ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων και θα οριοθετείται από την υπάρχουσα σήμανση.
  • Οι εργασίες αφορούν συνολικό έργο αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος από Α/Κ Αγίου Ανδρέα μέχρι Α/Κ Άσπρων Χωμάτων και θα εκτελεστούν σε έξι (6) Φάσεις.
  • Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).
  • Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
  • Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.