Νέο «κύμα» ασφαλτοστρώσεων στην Εγνατία Οδό. Διαβάστε πώς θα κινηθείτε

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στο κομμάτι Άγιος Σίλας-Παληό-Άγιος Ανδρέας - Αναλυτικά η απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό από τη Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στο τμήμα από τον Α/Κ Αγίου Σίλα μέχρι το ύψος του Παληού και από το ύψος του Παληού έως τον Α/Κ Αγίου Ανδρέα, λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος, ανακοίνωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Καβάλας.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει:

  1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από Χ/Θ 467+600 (Α/Κ Αγίου Σίλα) μέχρι τη Χ/Θ 461+500 (ύψος Παληού-Καβάλας), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και παράλληλα την αμφιδρόμηση στο ίδιο τμήμα του ρεύματος προς Καβάλα, λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 16-07-2018 έως 20-07-2018. -Κατά το εν λόγω διάστημα η κίνηση όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται αμφίδρομα μέσω των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Καβάλα, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση.
  2. Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στη μία εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού, εκ περιτροπής, του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, στο τμήμα από Χ/Θ Η-461+300 (ύψος Παληού-Καβάλας) μέχρι τη Χ/Θ Η-457+000 (Α/Κ Αγίου Ανδρέα), κατά το χρονικό διάστημα από 16-07-2018 έως 24-07-2018. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την έτερη λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και την υπάρχουσα σήμανση.
  3. Τα έργα των δύο προηγούμενων παραγράφων θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  4. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).
  5. Τα πιο πάνω μέτρα είναι προσωρινά και παύουν να ισχύουν μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς τους σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
  6. Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.