ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δήμου Καβάλας: Έπαιξαν «τα αγαλματάκια», «τα μηλάκια», «το μαντηλάκι» και το «τζαμί» στην Ολλανδία [Φωτογραφίες]

9μελης αποστολή της Καβάλας συμμετείχε στην διοργάνωση «1st European Sports for All Games» στην επαρχία Φρίσλαντ

Από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου 2018, εκπαιδευόμενοι του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ» του δήμου Καβάλας συμμετείχαν στη διοργάνωση «1st European Sports for All Games» στην επαρχία Φρίσλαντ στην Ολλανδία, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και παρουσιάζοντας τα ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια.

Στην διοργάνωση παρουσιάστηκαν παραδοσιακά παιχνίδια και αθλήματα από 20 χώρες της Ευρώπης. Η ελληνική αποστολή παρουσίασε στο διεθνές κοινό, και σε διαφορετικές πόλεις της επαρχίας Φρίσλαντ, παιχνίδια γειτονιάς, όπως «τα αγαλματάκια», «τα μηλάκια», «οι χώρες», «το μαντηλάκι» και το «τζαμί». Τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν επιλέχθηκαν επειδή επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων, τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρειάζεται για να παιχτούν είναι χαμηλού κόστους και μπορούν να παιχτούν από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων. Τα παιχνίδια της γειτονιάς αποτελούν πολιτιστική έκφραση, μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας που κινδυνεύουν να ξεχαστούν από τις νεότερες γενιές.

Την προετοιμασία της αποστολής και τη συμμετοχή στη διοργάνωση ανέλαβαν τα στελέχη της διεύθυνσης ανάπτυξης και περιβάλλοντος σε συνεργασία με το προσωπικό του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, της διεύθυνσης αθλητισμού & παιδείας, της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Καβάλας – Δημωφέλεια.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι Λυβαθυνού Σπυριδούλα, Σιδηροπούλου Μαρία, Μόσχου Ιωάννα, Σπυριδοπούλου Χριστίνα, Μαλιαρού Σωτηρία και Καραπατάκης Παναγιώτης. Η Δημωφέλεια εκπροσωπήθηκε από την κοινωνική λειτουργό και υπεύθυνη της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Μισσεριάν Ζήσα, τη γυμνάστρια της δομής, Ιωσηφίδου Ανδριάνα, και την Μεντεσίδου Ελένη, στέλεχος της δ/νσης ανάπτυξης και περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος της Δημωφέλεια ήταν η ενεργή συμμετοχή της στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και η επισφράγιση της θέσης της στο ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων που ασχολούνται με τα παραδοσιακά αθλήματα και παιχνίδια. Όπως επίσης, η προώθηση της άσκησης και της ψυχοσωματικής υγείας αλλά και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο μέσα από δράσεις που αποσκοπούν στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Δημωφέλεια και ο δήμος Καβάλας έχουν πραγματοποιήσει ένα πλήθος δράσεων για τη διαφύλαξη και ανάδειξη των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών.

Αφετηρία αποτέλεσε το έργο «Europe is our playground», το οποίο υλοποιήθηκε τα έτη 2013-2015 και επιλέχθηκε ως «success story» από ομάδα εμπειρογνωμόνων της γενικής διεύθυνσης εκπαίδευσης και πολιτισμού της ευρωπαϊκής επιτροπής το 2016. Συνέχεια δόθηκε με τη συμμετοχή της Δημωφέλεια και άλλων πέντε φορέων, των οποίων τα έργα αναδείχθηκαν επίσης ως καλές πρακτικές στην Ευρώπη, στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών.

Επόμενη ενέργεια των έξι φορέων – εταίρων ήταν η υλοποίηση της πρώτη φάσης της στρατηγικής, το 2017, με τελικό παραδοτέο το τεύχος «State of Play» και την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tsgplatform.org, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στην έρευνα, στις πολιτικές και στις πρακτικές της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα.  Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της στρατηγικής, δηλαδή της διαφύλαξης και ανάδειξης των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών μέσα από την άσκηση, την πράξη του παιχνιδιού και τη δημιουργία ευκαιριών ώστε να παραμείνουν αυτά ζωντανό πολιτιστικό φαινόμενο, ένας εκ των έξι εταίρων, ο οργανισμός Sport Fryslan (Ολλανδία) προχώρησε στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης «1st European Sports for All Games». Η διοργάνωση συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτέλεσε μέρος των ενεργειών του Λέουβαρντεν, της πρωτεύουσας της επαρχίας Φρίσλαντ, ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού το έτος 2018.