Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Παλιάς Καβάλας-Χαλκερού λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της υφιστάμενης δημοτικής οδού στο νότιο τμήμα εισόδου του δημοτικού διαμερίσματος Χαλκερού και αντιστρόφως

Στην απόφαση προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας των οχημάτων τα οποία κινούνται στην επαρχιακή οδό Παλιάς Καβάλας-Χαλκερού προχώρησε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και το Τμήμα Τροχαίας, σε συνεννόηση με την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, λόγω έργων στο οδόστρωμα.

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

Η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο 16ο χλμ. της Επ. Ο. Παλαιάς Καβάλας – Χαλκερού, σε μήκος περίπου 500 μέτρων, μέχρι αποκαταστάσεως της ζημιάς από τον υπεύθυνο του έργου και τον επανέλεγχο από τους μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της υφιστάμενης δημοτικής οδού στο νότιο τμήμα εισόδου του δημοτικού διαμερίσματος Χαλκερού και αντιστρόφως.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η οδός να δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.