Καβάλα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας

Συνεχίζεται το πρόγραμμα των εργασιών αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος-Σε ποιο σημείο του δρόμου θα ισχύσουν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας και για πόσο χρονικό διάστημα

Οι εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα στην Εγνατία Οδό συνεχίζονται και γι’ αυτό συνεχίζονται οι αποφάσεις των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που εκδίδονται από την Αστυνομική διεύθυνση της Καβάλας.

Η τελευταία απόφαση που εκδόθηκε το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 αφορά στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος κυκλοφορίας από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα, της Εγνατίας οδού, από την χ/θ 457+000 (ύψος του Α/Κ Αγίου Ανδρέα) έως την χ/θ 461+000  (ύψος του Παληού).

Στο σημείο αυτό θα γίνει η 3η φάση της αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση του διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας:

  • Κατά το εν λόγω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των έργων και μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους τουλάχιστον τριάμισι (3,5) μέτρων, με ευθύνη του αναδόχου και σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.
  • Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).
  • Τα πιο πάνω μέτρα είναι προσωρινά και παύουν να ισχύουν μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς τους σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
  • Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.