Όταν η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας, συνάντησε τους Συλλόγους Γονέων…

Εποικοδομητική επαφή στην αίθουσα της δημοτικής βιβλιοθήκης, που παρουσιάστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα προβλήματα των σχολικών μονάδων του δήμου Καβάλας, με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση τους

Συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Καβάλας με τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων του δήμου πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.

Με ανακοίνωση της η Ένωση των Συλλόγων αφού ευχαρίστησε την Δημοτική Βιβλιοθήκη για την παραχώρηση της αίθουσας και τους εκπροσώπους των Συλλόγων των σχολείων για την μεγάλη συμμετοχή τους και τον γόνιμο διάλογο που ακολούθησε, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της συνάντησης: «Αρχικά, έγινε παρουσίαση της ενδεδειγμένης εκλογικής διαδικασίας και του τρόπου λειτουργίας των συλλόγων. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που ο κάθε σύλλογος θεωρεί ως τα μεγαλύτερα στο σχολείο του και αυτά υποβλήθηκαν εγγράφως.

Στο στάδιο αυτό, η Ένωσή μας προχωρά στην κατηγοριοποίηση των προβλημάτων, ώστε να παρέμβει αποτελεσματικά συμβάλλοντας στην ανάδειξή τους με σκοπό να επιλυθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ανά ομάδα προβλημάτων.