Ενημερωτική δράση από τη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών ΑΜ για τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κλάδο

Τι προβλέπει για τους διπλωματούχους μηχανικούς το νέο Προεδρικό Διάταγμα και ποια τα σημεία του τα οποία δίνουν μια ανάσα στο πολύπαθο επάγγελμα-Κατατοπιστική και αναλυτική η ενημέρωση από τον Θεόφραστο Βαμβουρέλλη

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Διπλωματούχων Μηχανικών με θέμα «Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κλάδο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018» διοργανώθηκε από τη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών ΑΜ ανοικτή συζήτηση το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στις 11:00 στα γραφεία του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας με ομιλητή τον Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, εκ των συντονιστών του σχεδίου του Π.Δ, μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και μέλος της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών, Οικολόγοι Μηχανικοί-Συνεργαζόμενοι.

Στη συζήτηση συμμετείχαν διπλωματούχοι μηχανικοί από διάφορες ειδικότητες καθώς επίσης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ, Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΑΜ, Δημήτριος Κυριαζίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Καβάλας, Ιωάννης Νεστορίδης και μέλη των τοπικών παρατάξεων του ΤΕΕ-ΑΜ.  

Αρχικά επισημάνθηκε ότι το ΠΔ σχεδιάστηκε εντός ΤΕΕ και στη συνέχεια η κυβέρνηση υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος του μετά την επίσημη διαβούλευση την οποία οργάνωσε.

Τα βασικά σημεία του νέου Προεδρικού Διατάγματος

 • Διασφαλίζεται και κατοχυρώνεται η αρχή ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από τον τίτλο σπουδών και το γνωστικό αντικείμενο αυτού.
 • Για πρώτη φορά στο επάγγελμα του Μηχανικού τα επαγγελματικά δικαιώματα κωδικοποιούνται ανά ειδικότητα με ενιαίο τρόπο σε ένα ενιαίο κείμενο.
 • Κατοχυρώνονται τα ενιαία και αδιάσπαστα 5ετή Διπλώματα, χωρίς όμως να αποκλείονται τα 3ετή ή 4ετή πτυχία του εξωτερικού.
 • Για λόγους μέγιστης δυνατής συναίνεσης επιλέχθηκε να τηρηθεί η αρχή ότι όλες οι ειδικότητες διατηρούν τα μέχρι σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα, με εξαίρεση κάποιες που αποκτούν πρόσβαση σε νέα αντικείμενα.
 • Οι 4 νέες ειδικότητες (Περιβάλλον, Χωροταξία/Πολεοδομία, Παραγωγή & Διοίκηση, Ορυκτοί Πόροι) κατοχυρώνουν για πρώτη φορά επαγγελματικά δικαιώματα. Ειδικότερα οι Χωροτάκτες αποκτούν περιορισμένη πρόσβαση στις Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 • Ορισμένες παλιές ειδικότητες αποκτούν κατοχυρωμένα δικαιώματα για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα οι Μεταλλειολόγοι αποκτούν πρόσβαση στις γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
 • Για πρώτη φορά ρυθμίζεται η πληροφορική και διαμορφώνονται σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Οι ενδοσυντεχνιακές αντιθέσεις, με εξαιρέσεις, δεν υπερβλήθηκαν και γι αυτό διατηρούνται μια σειρά από στρεβλώσεις.
 • Μένουν ανοικτά ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ γειτονικών γνωστικών περιοχών και ειδικοτήτων. Τα ζητήματα αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο στην πρόσβαση των Πολιτικών Μηχανικών στις Αρχιτεκτονικές και Τοπογραφικές Μελέτες, των Αρχιτεκτόνων στις Στατικές Μελέτες, των Τοπογράφων στα έργα Πολιτικού Μηχανικού (Υδραυλικά, Συγκοινωνιακά), των Μηχανολόγων στα Ηλεκτρολογικά, των Ηλεκτρολόγων στα Μηχανολογικά και τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), των Ναυπηγών στα Μηχανολογικά και Ηλεκτρολογικά εκτός πλοίου, των Χημικών Μηχανικών στα Μηχανολογικά.

Τα δύο βασικά επίδικα

Ο κ. Βαμβουρέλλης ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ανέφερε ότι υπάρχουν δύο βασικά επίδικα τα οποία θα απασχολήσουν τους διπλωματούχους μηχανικούς με βάση το ΠΔ στο εγγύς μέλλον:

 • η κατοχύρωση του ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς διπλώματος έναντι των 3ετών και 4ετών πτυχίων εξωτερικού
 • και η νηφαλιώδης συζήτηση μεταξύ των γειτονικών ειδικοτήτων για την επίλυση των ανοικτών ζητημάτων που αφορούν στην παράλληλη πρόσβαση σε κοινά επαγγελματικά δικαιώματα.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με  ερωτήσεις προς τον εισηγητή και έγινε ανταλλαγή απόψεων για την διαδικασία και πιθανούς τρόπους επίλυσης των στρεβλώσεων που παραμένουν και μετά το ΠΔ.

Το συμπέρασμα

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι το πρόσφατο Π.Δ 99/2018 είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα που ξεκαθαρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών και αποτελεί την ισχυρή βάση για τη διευθέτηση θεμάτων τα οποία δε λύθηκαν μέσα από ευρείες συναινέσεις μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών.