Στέφανος: Να ενισχύσουμε όλοι μαζί τον Έρανο Αγάπης της Μητροπόλεώς μας

Έκκληση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη ΦΝΘ στο ποίμνιο για συμμετοχή στο κοινωνικό έργο της Τοπικής Εκκλησίας

Τη συμπαράσταση και βοήθεια των πιστών στην προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου να ενισχύσει με κάθε τρόπο τον πάσχοντα συνάνθρωπο ζητά με ανοιχτή επιστολή του ο Μητροπολίτης.

Ο κ. Στέφανος αναφέρεται επιγραμματικά σε όλες τις δράσεις που υλοποιεί η Μητρόπολη και εύχεται Καλά Χριστούγεννα «για τους εντοπίους, για τους φιλοξενουμένους, τους πρόσφυγες και για όλους».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής Στεφάνου.

«Aδελφοί μου και τέκνα μου αγαπητά εν Κυρίω,
Σε μιὰ περίοδο γενικής κρίσεως, πτωχείας, ανησυχιών, αλλὰ και κάποιων ελπίδων, ο χριστιανικὸς κόσμος προετοιμάζεται να εορτάση και πά­λι την μεγάλη και χαρμόσυνη εορτή των Χριστουγέννων, όπως τελείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ποικίλα παγκόσμια γεγονότα και πιο άμεσα οι κρα­τικές μας δυσχέρειες κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν την προετοιμασία της περιόδου των Χριστουγέννων μας σαν Ορθόδοξοι Έλληνες. Αλλὰ δεν θα κατορθώσουν τίποτε όσοι περιφρονούν την Εκκλησία μας, τους κληρικούς μας και τον ευγενικὸ λαό μας.

Η πνευματικὴ τροφὸς του Γένους μας, η αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τους μελωδικοὺς ύμνους της, με τις προσφι­λείς στο λαό μας εορτὲς και τελετές, με την αγάπη της προς όλους, με την μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας και τα πατροπαράδοτα έθιμα του λαού μας, θα γεμίση και πάλι τις ψυχές μας με την αγνὴ χριστιανικὴ χαρὰ και την γλυκειὰ ελπίδα για καλύτερες ημέρες. Τα Χριστούγεννα, η Πρω­το­χρονιά, ο άγιος Βασίλειος, τα Θεοφάνεια, ο άγιος Ιωάννης ο Πρό­δρομος, θα ευφράνουν και πάλι τις καρδιές μας επὶ δώδεκα ημέρες, και θα ανανεώσουν μέσα μας την ελπίδα, αλλὰ και την ὑπομονή. «Χριστός γεν­νάται, αδελφοί, δοξά­σατε, Χριστὸς εξ Ουρανών απαντήσατε, Χριστὸς επὶ γής υψώθητε». Και η Υπεραγία Θεοτόκος, η γλυκειὰ Παναγιά, η μάνα του Χριστού και όλων των Χριστιανών θα είναι η σκέπη και η παρηγοριὰ του κόσμου.

Ο Χριστὸς με ασύγκριτη ταπείνωση και ανυπέρβλητη αγάπη έγινε άνθρω­πος για εμάς, κατὰ την προαιώνια βουλὴ του Ουρανίου Πατρός. Και τώρα αυτὸ που ζητεί απὸ εμάς είναι η ιδική μας αγάπη για τους αδελφούς συν­αν­θρώπους μας, και η μετάνοια μας για όσα εφταίξαμε.

Η τοπικὴ Εκκλησία μας, αδελφοί μας, δηλαδὴ η Ιερά Μητρόπολις Φιλ­ίππων, Νεαπόλεως και Θάσου αγωνίζεται όλες τις ημέρες και τους μήνες του χρόνου, για να ανταποκριθή στη μεγάλη προτροπὴ και θεία εντολὴ της αγάπης του Σωτήρος Χριστοῦ, μέσω του Γενικού και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Τα­μείων και όλων των γνωστών μας ευαγών Ιδρυμάτων.

Ειδικώς πληροφορούμε την κοινωνία της Μητροπολιτικής Περιφερείας μας ότι η Εκκλησία μας προσφέρει εκατοντάδες συσσίτια με την αδιά­κοπη λειτουργία του Τραπεζιού της Αγάπης στην Καβάλα και την Χρυ­σούπολη, με την συνεργασία των κληρικῶν μας, και όλων εκείνων των εθε­λοντών και εθελοντριών αδελφών μας. Ήδη για τους απόρους και αδυνά­τους η τοπική μας Εκκλη­σία με δαπάνες του Γενικού Ταμείου Ευποιίας της, χορηγεί κάθε μήνα χρηματικὰ βοηθήματα, καθώς, και Δέματα με τρόφιμα, και άλλες παροχές, κατὰ την περίοδο των Εορτών. Για τους αδελφούς μας της τρί­της ηλικίας, φροντίζει για την άρτια και ομαλὴ διαβίωση τους στα Κέν­τρ Φροντίδος Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων στην Καβάλα και στην Χρυσούπολη.

Επὶ πλέον τούτων για τα αγαπημένα μας παιδιά, τους νέους και τις νέες, η το­πική μας Εκκλησία εμερίμνησε για την εγκαταβίωσή τους στην Εκκλησιαστική Κατασκήνωση της Θάσου κάθε καλοκαίρι απὸ τον Ιούλιο του 1989 μέχρι και τον Ιούλιο του 2017, και θα μεριμνήση, πρώτα ο Θεὸς απὸ τον Ιούλιο του 2019 στη νέα Κατασκήνωσή της, στην Θάσο. Η Μητρόπο­λή μας, ενισχύει με υποτροφίες κάθε σχολικὴ χρονιὰ μαθητὲς και φοι­­­τη­­τές, αλλὰ και παρέχει στέγη για την δωρεὰν διαμονή τους όσο διαρκούν οι σπουδές τους στην Θεσσαλονίκη, και σε αλλες πόλεις, και ενδιαφέ­ρε­ται για τα παι­διὰ της προσχολικής ηλικίας, για τα οποία λειτουργεί Βρε­φονη­πιακὸς Σταθμὸς απὸ το 1994.

Αδιάκοπο το ενδιαφέρον του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής στα αδέλφια μας της Αφρικής και της Ασίας, που εκδηλώνεται με τα προγράμματα ανα­δοχής και υποτροφιών.

Όλο αυτὸ το έργο της αγάπης, αδελφοί μου, γίνεται με τις ιδικές σας προσφορές στις Ενορίες και στα Φιλόπτωχα Ταμεία τους, ή απ’εὐθείας στα γραφεία του Ταμείου Ευποιίας της Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας. Σάς προσκαλούμε, σάς παρακαλού­με και σάς προτρέπομε να ενισχύσωμε όλοι μαζύ, τον ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ο οποίος ξεκινά εφέτος την προσεχή Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, δί­δοντας την χρηματικὴ προσφορὰ στα συνεργεία των ιερέων και των κυριών και δεσποινίδων, που θα διεξαγάγουν τον ΕΡΑΝΟ σε κάθε ενορία, ή εν ανάγκῃ απ΄ευθείας στον ιερὸ Ναό, προσφέροντας ό,τι μπορούμε.

Δύνασθε επίσης, εφ΄ όσον το επιθυμείτε, και μάλιστα για ποσὰ μεγαλύ­τε­ρα, να προσφέρετε την δωρεά σας, απ΄ευθείας στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ & ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΑΣ ζητώντας επίσημη και νόμιμη απόδειξη, κατάλληλη για την εφορία.

Καλὴ και πλούσια αγάπη, αδελφοί. Η Εκκλησία αναμένει την συμ­παράστασή σας, και σάς βεβαιώνει ότι την περιμένει μόνο απὸ εσάς, τους πιστοὺς Χριστιανούς της. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, για τους εντοπίους, για τους φιλοξενουμένους, τους πρόσφυγες και για όλους».

Με πατρικὲς Ευχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ