Στέφανος: Ας αγωνισθούμε πνευματικά για να γίνωμε καλύτεροι και να ξεφύγωμε από τα πάθη και τις αδυναμίες μας

Η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου για το Νέο Έτος 2019

«Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, αγαπημένα μου παιδιά!
Ήδη έχομε εισέλθει με «την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την αγάπη του Θεού και Πατρός και την Κοινωνία του αγίου Πνεύματος» [1] , στο νέο έτος 2019. Και καθώς ατενίζομε το μέλλον μας, αισθανόμεθα την ανάγκη να εκφράσωμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας και τις ευχαριστίες μας προς τον άγιο Τριαδικό Θεό μας, που μας αξιώνει χαρισματικά να είμεθα ζωντανοί και να αισθανώμεθα καθημερινώς το μεγαλείο της δημιουργίας του, το φως του ηλίου και το οξυγόνο της ατμοσφαίρας, την ομορφιά και την γαλήνη των άστρων και της σελήνης, την σοφία και την πρόοδο του ανθρώπου, του πολίτου αυτού του κόσμου.

Συγχρόνως όμως διαπιστώνομε και την ματαιότητα αυτού του κόσμου [2], τον οποίο ο άνθρωπος με την προπατορική αμαρτία του, στην οποία εθελουσίως προέβη, παρασυρμένος «από τον αντίδικο διάβολο που περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθίση» [3], εστιγμάτισε με τον θάνατο και την ροπή προς την αμαρτία ένεκα της ανθρωπίνης αδυναμίας. Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο, βλέπομε όλοι μας, την μεγάλη ταραχή και ακαταστασία, την ασθένεια και τον πόλεμο, την καταστροφή των λαών και των ανθρωπίνων συνειδήσεων εξ αιτίας της ιδιοποιήσεως του επιγείου πλούτου από τους ολίγους, την ανέχεια, την φτώχεια, την ανεργία και την εκμετάλλευση, την δουλεία σε κάθε μορφής είδωλο και την υποταγή στον παγκόσμιο και καταστροφικό ξεπεσμό του ανθρωπίνου προσώπου, λόγω της αποστασίας τού «κατ΄ εικόνα και καθ΄ ομοίωση Θεού» [4] πλασμένου ανθρώπου από τον δημιουργό του.

Ησύγχρονη αθεΐα και ο υπαρκτός υλισμός σφυροκοπούν ανελέητα οποιαδήπτε πράξη ανθρωπίνης αξίας, πνευματικής προσφοράς και διακονίας του συνανθρώπου, και προσβάλλουν την οποιαδήποτε θρησκεία και συγχρόνως την οποιαδήποτε προσπάθεια της ερμηνείας της ανθρωπίνης ζωής και υπάρξεως κάτω από την παρουσία ενός δημιουργού Θεού. Και αυτό συμβαίνει διότι οι κατ΄ ευφημισμόν άθεοι ελέγχονται για τις πράξεις τους από το φώς του Χριστού, του αληθινού Θεού μας, και φοβούνται συνεχώς τον έλεγχο και την μετάνοια από τα σφάλματά τους [5]. δυστυχώς δεν αναγνωρίζουν τον Χριστό, «τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον δι΄ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα» [6]. Τον Χριστό, που είναι η «οδός και η αλήθεια και η ζωή» [7], όπως διεκήρυξε ο ίδιος.

Ηχριστιανική θρησκεία είναι εκείνη που μετεμόρφωσε την ιστορία του κόσμου και έδωσε το πραγματικό νόημα στο ανθρώπινο πρόσωπο. Δυστυχώς οι άνθρωποι της απιστίας και της αθεΐας αδυνατούν να ζήσουν το γεγονός αυτό, διότι όπως λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «αυτοί έγιναν από μόνοι τους άπιστοι, και αφού έγιναν άπιστοι, δεν βλέπουν πλέον τα απόρρητα του ευαγγελίου, αφού και ο Θεός περιορίζει πλέον τις ακτίνες του προς αυτούς» [8]. Και αλλού τονίζει. «Η αμαρτία προκαλεί την απιστία. Όπως η απιστία γεννά την κακή ζωή, έτσι και η ψυχή, όταν βυθισθή μέσα στα κακά, περιφρονεί τα πάντα. Όταν όμως τα περιφρονήση δεν δέχεται ούτε την πίστη, ώστε να απαλλαγή από τον φόβο» [9]. Για την απιστία δε στην Ανάσταση του Χριστού εκ των νεκρών ο ίδιος άγιος Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως γράφει. «Πασχίζει με κάθε τρόπο ο διάβολος, όχι μόνο στο να μη γίνεται πιστευτή η ανάσταση του Χριστού, αλλά και να καταργηθούν τα έργα της αρετής. Όποιος δεν αναμένει με χαρά να αναστηθή και να δώση λόγο για τις πράξεις του, δεν θα αγωνίζεται για την αρετή. Και όταν δεν ενδιαφέρεται για την αρετή, στη συνέχεια θα δείχνη απιστία στην ανάσταση του Χριστού. Το ένα συνδέεται με το άλλο, η απιστία με την κακία και η κακία με την απιστία» [10] .

Τον νέο χρόνο 2019 η τοπική μας Εκκλησία τον αφιερώνει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας. Κατά την διάρκεια του παρόντος έτους θα μάς δοθή η ευκαιρία με ομιλίες και ανάλογες εκδηλώσεις να την παρουσιάσωμε και να την ερμηνεύσωμε. Τί ορίζεται όμως ως χριστιανική πίστη; Γράφει ο απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. «πίστη σημαίνει βεβαιότητα γι΄ αυτά που ελπίζομε και γι΄ αυτά που δεν βλέπομε. Με αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη αντιλαμβανόμεθα ότι ο Θεός με τον Λόγο του εδημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, ό,τι βλέπομε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται» [11].

Για την πίστη στο αληθινό φώς που είναι ο Χριστός, γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής. «Ο Λόγος ήταν το αληθινό φώς, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν, και ο κόσμος δι΄ αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον ανεγνώρισε ο κόσμος. Ήλθε στον τόπο τον ιδικό του και οι ιδικοί του δεν τον εδέχθησαν. Σε όσους όμως τον εδέχθησαν και επίστευσαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού» [12]. Και αλλού γράφει. «Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός είναι γεννημένος από τον Θεό» [13]. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της αγίας μας Εκκλησίας μάς διδάσκει. «Όσο έχετε το φώς να πιστεύετε στο φώς, για να γίνετε παιδιά τους φωτός» [14].

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Επειδή «δεν έχομε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε την μελλοντική» [15] και επειδή συνεχίζομε να ζούμε μέσα σε ένα κόσμο που έπλασε ο Θεός από την άπειρη αγάπη του για εμάς, καλούμεθα και εφέτος το νέο έτος 2019 να ζήσωμε με το έλεος και την άμετρη φιλευσπλαχνία του όλοι εμείς. Να ζήσωμε μεσα σε ένα κόσμο πληγωμένο από την αμαρτία, την αχαριστία, την αδικία, την πλεονεξία, την κακία, την διαστροφή, την ασθένεια και τον θάνατο. Σε αυτόν τον κόσμο όμως ο Χριστός μας, μάς έχει προσφέρει την αγία μας Εκκλησία, μέσα στην οποία και γεννηθήκαμε και ανατραφήκαμε και της οποίας είμεθα γνήσια μέλη, και μέσα στην οποία καλούμεθα να γίνωμε μάρτυρες της αληθείας και της πίστεως, και συγχρόνως να διορθώσωμε τους εαυτούς μας. Η πίστη στον αληθινό άγιο Τριαδικό Θεό μας είναι το μόνο και το πιο δυνατό όπλο έναντίον παντός κακού. Γι΄ αυτό και, άς αγωνισθούμε πνευματικά, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για να γίνωμε καλύτεροι και να ξεφύγωμε από τα πάθη και τις αδυναμίες μας, να ζητήσωμε συγγνώμη από τον Θεό και τους συνανθρώπους μας για τα λάθη μας, να μετανοήσωμε και να είμεθα πάντοτε όλοι μαζύ στον αγώνα για την σωτηρία μας, αλλά και πάντοτε δίπλα στους συνανθρώπους μας και στα παιδιά μας, που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον μέσα στην βασανισμένη πατρίδα μας, την Ελλάδα».

Καλή και Ευλογημένη Χρονιά
Με εγκάρδιες πατρικές ευχές και ευλογίες
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ


 1. Πρβλ. εκ της αγίας Αναφοράς της Θ. Λειτουργί ας του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου .Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών..
 2. Πρβλ. Εκκλ. 1, 1: .Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης..-
 3. Α΄ Πέτρ. 5, 8: .Ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίει..-
 4. 4.Πρβλ. Γεν. 1, 26: .Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν..-
 5. Πρβλ. Εφ. 5, 12-13: .Τα γαρ κρυφή γινόμενα υπ’ αυτών αισχρόν εστί και λέγειν. τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούται. πάν γαρ το φανερούμενον φως εστίν..-
 6. Αρθρα 2 & 3 του Συμβόλου της Πίστεως της εν Νικαία Α΄ Οικουμενικής Συνόδου το 325 μ.Χ..-
 7. Ιω. 14, 6: .Λέγει ο Ιησούς. εγω ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή..-
 8. αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία Η΄, ΕΠΕ 19, 240, 22-24 : .Ούτοι μεν γεγόνασιν άπιστοι δι’ εαυτούς, γενόμενοι δε άπιστοι, ουκέτι εώρων τα απόρρητα του ευαγγελίου, του Θεού λοιπόν αποκλείοντος τας ακτίνας αυτοίς..-
 9. αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία ΣΤ΄, ΕΠΕ 24, 354, 10-13: .Την απιστίαν η αμαρτία ποιεί. Ωσπερ γαρ η απιστία βίον τίκτει πονηρόν, ούτω και η ψυχή, όταν εις βάθος έλθη κακών, καταφρονεί. Καταφρονήσασα δε, ουδὲ πιστεύειν ανέχεται, ώστε απαλλάξαι φόβου εαυτήν..-
 10. αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία ΙΖ΄, ΕΠΕ 18, 484, 25-31 : .Σπουδάζει ο διάβολος, ουχ ίνα ανάστασις απιστηθή μόνον, αλλ΄ ίνα και τα της αρετής έργα καταλυθή. Άνθρωπος γαρ μη προσδοκών αναστήσεσθαι και δώσειν λόγον των πεπραγμένων, ουχ άψεται ταχέως αρετής, ουχ απτόμενος δε αρετής, διαπιστήσει τη αναστάσει πάλιν. Αμφότερα γαρ υπ’ αλλήλων κατασκευάζεται, η κακία υπό της απιστίας και η απιστία υπό της κακίας..-
 11. Εβρ. 11, 1-3 : .Έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Εν ταύτη γαρ εμαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι. Πίστει νοούμεν κατηρτίσθαι τους αιώνας ρήματι Θεού, εις το μη εκ φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονέναι..-
 12. Ιω. 1, 9-12 : .Ήν το φως το αληθινόν, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν τω κόσμῳ ην, και ο κόσμος δι’ αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι..-
 13. Α΄ Ιω. 5, 1 : .Πάς ο πιστεύων ότι Ιησούς εστὶν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννηται, και πάς ο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού..-
 14. Ιω. 12, 36 : .Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φώς, ίνα υιοί φωτός γένησθε..-
 15. Εβρ. 13, 14 : .Ου γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν..-_