Η αλλαγή στις συμβάσεις των καθηγητών και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των διδάκτρων είναι η αιτία…

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας απαντάει στα ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του καθηγητών

Η αλλαγή στο καθεστώς της εργασίας των καθηγητών από συμβάσεις έργου σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που επιβάρυνε το κόστος των καθηγητών σε συνδυασμό με τις δυσκολίες καταβολής των διδάκτρων από γονείς παιδιών, αποτελεί σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοτικού Ωδείου της Καβάλας τους βασικούς λόγους για τους οποίους παρατηρείται η καθυστέρηση στην μισθοδοσία του προσωπικού. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε όπου επισημαίνεται εκτός των άλλων ότι το συγκεκριμένος κόστος από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 2017, έφτασε στο ποσό των 406.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή των προμηθευτών.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας

«Αν πλήρωναν κανονικά οι γονείς δεν θα υπήρχε αυτή η πρόσκαιρη και προσωρινή δυσλειτουργία»

«Αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του φορέα το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, ανακοινώνει:
Η διαμόρφωση της αύξησης του κόστους μισθοδοσίας, έχει να κάνει
-με την αύξηση των μαθητών
-με την αλλαγή των συμβάσεων των καθηγητών οι οποίες μέχρι τον Ιούνιο του 2016 ήταν συμβάσεις έργου και από τον Οκτώβριο 2016 Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
-με τις εισπράξεις από δίδακτρα τα οποία ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο για όλα τα χρόνια, από 240.000 έως 260.000 ευρώ.
-με την επιχορήγηση του Δήμου Καβάλας προς το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, που ήταν:
Το 2016 200.00 ευρώ
Το 2017 200.000 + 37.000 ευρώ, για το «Μουσικό Καλοκαίρι».
Το 2018  200.000 + 100.000 ευρώ, για την πληρωμή Προμηθευτών Προηγούμενης Χρήσης + 10.000 ευρώ για την κάλυψη Ήχου και Φωτισμού Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας και των Φιλαρμονικών.
– Από το 2015 μέχρι σήμερα η συμβολή του Δήμου Καβάλας, για την κοινωνική πολιτική του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας ανέρχεται στο ποσό των 60.000 έως 70.000 ευρώ και αφορά τις πολύτεκνες, τις τρίτεκνες, και τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ΑμΕΑ, και οι μαθητές του Ωδείου που ανήκουν και στην Φιλαρμονική του Δήμου.
– Από τον Οκτώβριο του 2016, με την αλλαγή των συμβάσεων των καθηγητών, από έργου σε ΙΔΟΧ υπήρξε μεγάλη αύξηση στο κόστος των καθηγητών.
– Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής το κόστος των καθηγητών από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 2017, ανήλθε η δαπάνη στο ποσό των 406.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή των προμηθευτών.
– Επισημαίνεται, ότι ο τρόπος υπολογισμού των ωρών και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του Ωδείου και όσον αφορά την αμοιβή των καθηγητών χρησιμοποιούνται όλα τα επιτασσόμενα από τον σχετικό νόμο, και η μέθοδος αυτή προκρίθηκε και χρησιμοποιείται και από άλλα ωδεία, αφού πρώτα ελέγχονταν από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
– Όντως, ο Ν.4483/2017 στο άρθρο 107 αναφέρει ότι το προσωπικό αμείβεται με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή με το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, τουλάχιστον σε ποσοστό 70%. Ήδη ο Δήμος Καβάλας και το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας έχουν προχωρήσει για λόγους κοινωνικής πολιτικής στην κάλυψη του ποσού στο 30-35% της ετήσιας επιχορήγησης.
– Δεν επιρρίπτει, κανείς, ευθύνες στους γονείς. Απλώς επισημαίνεται ένα αντικειμενικό γεγονός. Δυστυχώς, η παρατεταμένη οικονομική κρίση δημιούργησε οικονομική ασφυξία σε πολλούς και προφανώς για το λόγο αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των διδάκτρων. Καθίσταται όμως προφανές, πως σε περίπτωση έγκαιρης καταβολής, δεν θα υπήρχε αυτή η πρόσκαιρη και προσωρινή δυσλειτουργία».