Δεν θα πληρώνουν τέλη καθαριότητας και φωτισμού οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στην Καβάλα

Διαβάστε ποιοι απαλλάσσονται από τέλη, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καβάλας

Με τη με αριθμ. 898/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας αποφασίσθηκε η απαλλαγή από τα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 για τις ασθενέστερες από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του δήμου μας.
Οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που απαλλάσσονται από τα συγκεκριμένα τέλη είναι οι παρακάτω:
α) Δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Καβάλας έτους 2018 (επιδόματα βαριάς αναπηρίας, στεγαστικής συνδρομής, αιμολυτικών νοσημάτων, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς νοητικής υστέρησης, παραπληγικών, κίνησης, αναπηρίας όρασης, κώφωσης και βαρηκοΐας, ομογενών προσφύγων).
β) Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έτους 2018.
Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ανωτέρω από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι να πληρούν τόσο τα εισοδηματικά όσο και τα περιουσιακά κριτήρια της ΚΥΑ οικ. 494/9-4-2015 (ΦΕΚ 577/Β΄/2018).

Οικογενειακή κατάσταση                                                                                             Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο                                                                                                        2400 ευρώ
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος                         2600 ευρώ
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη                             4200 ευρώ
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη                              4800 ευρώ
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη                              5400 ευρώ
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη   6000 ευρώ

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 04-02-2019 μέχρι την Παρασκευή 15-02-2019 από ώρα 9.00 με 13.00, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καβάλας, στον 3ο όροφο, Γραφείο 373 είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση.
2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Αντίγραφο Ε1&Εκκαθαριστικού Εφορίας φορ. έτους 2017.
4) Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ/ εναλλακτικού παρόχου ή  μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα του αιτούντος ή Ε9.
5) Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν4223/2013).
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.