Πρόταση για ίδρυση τμήματος τουριστικών σπουδών στην Καβάλα

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων του Δήμου Καβάλας συμμετέχει στην ανοιχτή διαβούλευση του υπουργείου παιδείας για την συγχώνευση του ΤΕΙ Καβάλας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΙ Σερρών και Θεσσαλονίκης

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας συμμετέχει στην ανοικτή διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» έχοντας διατυπώσει την ακόλουθη θέση:

«Στα πλαίσια της διαβούλευσης, η Ένωση Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Καβάλας προτείνει την ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με έδρα την Καβάλα. Η ίδρυση και λειτουργία του προτεινόμενου Τμήματος εξυπηρετεί την αναγκαιότητα εξειδικευμένης κατάρτισης ανωτάτων στελεχών του τουριστικού κλάδου της χώρας, αλλά και της περιοχής μας, που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η πόλη της Καβάλας και γενικότερα η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα, προσφέρεται για την ενδυνάμωση του προτεινόμενου Τμήματος, επειδή συγκεντρώνει το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος του τουρισμού των εμπλεκομένων πόλεων, αλλά και του συνόλου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Παρακαλούμε για την στήριξη των τοπικών φορέων στην πρότασή μας.