Η Καβάλα λέει ΟΧΙ στα φαινόμενα σχολικής βίας

Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, καλούνται γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του τόσο σημαντικού αυτού κοινωνικού θέματος

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών/τριών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Η Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας, συντασσόμενη με τον εορτασμό της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας κατά της Βίας στο Σχολείο προτρέπει γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του τόσο σημαντικού αυτού κοινωνικού θέματος.

Οι σχολικές μονάδες καλούνται να αφιερώσουν δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες  με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με σκοπό την απομόνωση τέτοιου είδους ενεργειών που δεν αντανακλούν σε καμία περίπτωση τη συνεργασία εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος.