1,2 εκατ. ευρώ για επισκευές σε σχολεία και παιδικές χαρές του δήμου Καβάλας

«Έπεσαν» οι υπογραφές στις συμβάσεις των δύο έργων με τους αναδόχους που μειοδότησαν στους σχετικούς διαγωνισμούς

Δύο συμβάσεις σημαντικών έργων καθημερινότητας υπέγραψε την Τετάρτη 13/3, η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, παρουσία της αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελίας Δρακονάκη, με τους αναδόχους των έργων που μειοδότησαν στον σχετικό διαγωνισμό.

Πρόκειται για το έργο «επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», αρχικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, με χρόνο περαίωσης τους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με εργασίες επισκευής, συντήρησης και κατασκευών μικρής κλίμακας, για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων από την Τεχνική Υπηρεσία προβλημάτων που παρουσιάζουν σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας.

Το δεύτερο έργο για το οποίο υπέγραψε σύμβαση η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα με τον μειοδότη ανάδοχο, αφορά «συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών», έργων μικρής κλίμακας, αρχικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με χρονοδιάγραμμα περαίωσης του έργου, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης. Με το έργο αυτό, θα γίνουν παρεμβάσεις, υποδομής για τους χώρους όπου θα γίνουν οι νέες παιδικές χαρές του Δήμου Καβάλας.