Νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ ο Κωνσταντίνος Μπαντίκος

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας διαδέχεται τον Παναγιώτη Κεραμάρη, καθώς συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας, Κωνσταντίνος Μπαντίκος, θα είναι αυτός που θα διαδεχτεί τον Παναγιώτη Κεραμάρη στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο κ. Μπαντίκος είχε συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ενώ διατήρησε το προβάδισμα αυτό και μετά από το στάδιο των συνεντεύξεων.

Έτσι, το όνομά του βρέθηκε στην κορυφή του ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σημειώνεται ότι η θητεία των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης θα λήξει τον Ιούλιο του 2022.

*Πηγή: inkomotini.news