Με… σημαιοφόρους η κίνηση των οχημάτων στην 7ης Μεραρχίας

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα ισχύσουν στο βασικό οδικό άξονα της Καβάλας, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης-διαγράμμισης, με την κίνηση των οχημάτων να γίνεται εκ περιτροπής

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στην οδό 7ης Μεραρχίας, στο τμήμα από τον αριθμό 82 (κοντά στη συμβολή με την οδό Κλειούς) έως τον αριθμό 108 (πλησίον Λέσχης Ποντίων Καβάλας), λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης-διαγράμμισης, από την Τρίτη 2 έως την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση του διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας την Τρίτη (2-4) οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη της Καβάλας, ενώ την Τετάρτη (3-4) στο ρεύμα εξόδου. Όσον αφορά την Πέμπτη (4-4) θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα που δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη και την αδιάλειπτη παρουσία σημαιοφόρων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς εμπόδια, με εξαίρεση την κεντρική σήμανση διαχωρισμού λωρίδων αντίθετης κυκλοφορίας και της κάθετης σήμανσης που θα τοποθετηθεί στις κάθετες οδούς κατά περίπτωση, με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.