Το ΤΕΙ ΑΜΘ παρουσιάζει, το Επιμελητήριο προσκαλεί…

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ιδρύματος για την επαγγελματική εκπαίδευση θα παρουσιαστούν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, το οποίο θεωρεί την παρουσία των επιχειρηματιών σ’ αυτή, επιβεβλημένη

Πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες της Καβάλας να συμμετέχουν στην εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει κάνει το ΤΕΙ ΑΜΘ με θέμα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, απευθύνει το Επιμελητήριο της Καβάλας. Η ημερίδα εργασίας (workshop) θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής 5 Απριλίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, όπου εκεί πέραν των αποτελεσμάτων θα παρουσιαστούν και προτάσεις που είναι σίγουρο ότι αφορούν άμεσα στους παράγοντες της αγοράς.

Στην επιστολή αυτή τονίζεται ότι η παρουσία των επιχειρηματιών δεν είναι απλά επιθυμητή αλλά επιβεβλημένη, μιας και τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού όσο και σε επίπεδο επανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Ακολουθεί η επιστολή που απέστειλε το Επιμελητήριο Καβάλας

«Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολλαπλά γι’ αυτό και η παρουσία των εκπροσώπων τους δεν είναι απλά επιθυμητή, αλλά επιβεβλημένη»

«Αγαπητέ επιχειρηματία, Με αφορμή τη διαρκή συνεργασία που έχουμε, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου με τίτλο «An Innovative Modular Dual System Based on Business Processes Modeling and Simulation for Company Oriented Vocational Education and Training» με συντονιστή το ΤΕΙ ΑΜΘ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα και τις δράσεις του έργου που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα στην Καβάλα, καθώς και να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε ενεργά σε αυτές.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της ανοικτής και καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υιοθέτηση ενός καινοτόμου τεχνολογικού εργαλείου, προκειμένου να συμπεριληφθεί η μοντελοποίηση και προσομοίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών πραγματικών επιχειρήσεων στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η καινοτομία του έργου βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας συνίσταται στην ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και εργαλείων υποστήριξης της διαδικασίας προσαρμογής του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο δεύτερος πυλώνας συνίσταται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υιοθέτηση του ανωτέρω καινοτόμου τεχνολογικού εργαλείου. Η προσομοίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών με εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι μια αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης των μεθόδων του σύγχρονου management.

Στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω στόχων, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Εργασίας (workshop) στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας για την παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Η προσωπική συμμετοχή σας αλλά και της επιχείρησης σας στην εν λόγω ημερίδα δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά κρίνεται ως επιβεβλημένη καθώς τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού όσο και σε επίπεδο επανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών.

Έχοντας την πεποίθηση αλλά και τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε με ζέση στην παρούσα πρόσκληση, αναμένουμε άμεσα την απάντηση σας προκειμένου να καταρτίσουμε τον κατάλογο των ενδιαφερόμενων οργανισμών\επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα της ημερίδας

18.45:  Προσέλευση
19.00:   Δρ. Κοσμάς Κοσμίδης, Επιστημονικώς Υπεύθυνος, Επίκ. Καθηγητής TEI ΑΜΘ
Έναρξη – Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελλάδα – Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για την ΕΕΚ στην Ελλάδα (περιφέρεια ΑΜΘ) και στη Ρουμανία (περιφέρεια Calarasi).
19.30:  Δρ. Βασίλειος Χατζής, Καθηγητής TEI ΑΜΘ
Παρουσίαση του εργαλείου InnoVET (εργαλείο προσομοίωσης επιχειρησιακών διαδικασιών). Πρόταση πλάνου δυϊκής ΕΕΚ (Dual VET)
20.00:  Δρ. Κωνσταντίνος Τερζίδης, Ομ. Καθηγητής TEI ΑΜΘ
Παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου και διατύπωση προτάσεων πολιτικής.
20.30: Συζήτηση (round table) – Λήξη