Όταν οι μαθητές μαθαίνουν την ιστορία του τόπου τους [Φωτογραφίες]

Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του Β1 τμήματος του 4ου Γυμνασίου Καβάλας στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων

Τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων επισκέφτηκε την Τετάρτη 17/4 το τμήμα Β1’ του 4ου Γυμνασίου Καβάλας, για να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Μαθήματος των Θρησκευτικών ένα ενδιαφέρον ερευνητικό σχέδιο εργασίας (γνωστό ευρέως ως «project»). Παιδαγωγικός σκοπός του όλου εγχειρήματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τα μνημεία και την ιστορία του τόπου αυτού, ενώ παράλληλα να εντοπίσουν και τα σημεία συνάντησης του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του Χριστιανισμού, εστιάζοντας κυρίως στο πέρασμα του Αποστόλου Παύλου από τη Νεάπολη και τους Φιλίππους.

Την οργάνωση και διεξαγωγή ανέλαβαν από κοινού ο θεολόγος εκπαιδευτικός Ιωάννης Καράλης και η Αφροδίτη Σερέτη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, η οποία κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος συγγράφει σχετική με το project Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υπό την επίβλεψη του Καβαλιώτη πανεπιστημιακού Αθανασίου Στογιαννίδη.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες ήταν πολλές και ποικίλες: Αρχικά έγινε ξενάγηση των μαθητών στις παλαιοχριστιανικές Βασιλικές Α’, Β’ και Γ’, στο Οκτάγωνο, στη φυλακή του Αποστόλου Παύλου, στο Forum (Αγορά) και στο αρχαίο Θέατρο. Έπειτα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έπαιξαν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, προκειμένου – μέσα από το παιχνίδι αυτό – να ανακαλύψουν ιστορικά και θεολογικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ιστορία του τόπου. Στη συνέχεια, οι μαθητές συμπλήρωσαν ομαδικά τα φύλλα εργασίας και στο τέλος αξιολόγησαν το project.

Τέτοιες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, σε κάθε περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ιστορική μνήμη της Καβάλας. Και τούτο διότι με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται πως η συνειδητοποίηση της βαρύνουσας πολιτισμικής παρακαταθήκης, που έχουμε επωμιστεί οι Καβαλιώτες, (οφείλει να) αποτελεί πρωτίστως ζήτημα παιδείας.