Ο ΟΛΚ «ασκείται» για την αντιμετώπιση ρύπανσης στον κόλπο της Καβάλας

Εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες του Οργανισμού και του Λιμενικού Σώματος παρακολούθησαν το σεμινάριο και την πρακτική άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Μαΐου 2019 η προγραμματισμένη άσκηση αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης. Η οργάνωση και εκτέλεση της εξαιρετικά χρήσιμης άσκησης πραγματοποιήθηκε από την ΟΛΚ ΑΕ σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία.

Την 1η ημέρα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΛK ΑΕ ενημέρωση με τη μορφή σεμιναρίου, παρουσία των εργαζομένων του Οργανισμού, του Λιμενικού Σώματος και εξωτερικών συνεργατών της ΟΛΚ ΑΕ.

Την 2η ημέρα ακολούθησε πρακτική άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας Φίλιππος Β’.

Η ΟΛΚ ΑΕ δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης (ContingencyPlan) καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.