Κάτοικοι Περιγιαλίου: 8 ερωτήματα και 2 αιτήματα για τον ΧΥΤΑ Καβάλας

Επιστολή του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου Καβάλας «Άγιος Τρύφωνας» προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καβάλας που επηρεάζει αρνητικά και υποβαθμίζει την καθημερινότητα των κατοίκων

Οκτώ ερωτήματα που αφορούν την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καβάλας απευθύνει η διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου του Περιγιαλίου, προς την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ, τον δήμο Καβάλας, την Αντιπεριφέρεια Καβάλας και την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με κοινοποίηση την Τροχαία Καβάλας και την Εισαγγελία Καβάλας.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν για την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους και παράλληλα και παράλληλα με τα ερωτήματα που θέτουν, ζητούν να μετρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες αν έχει υποβαθμιστεί το περιβάλλον στην περιοχή τους και να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά δρομολόγια για την απόθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καβάλας.

Ακολουθεί η επιστολή του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου Καβάλας «Άγιος Τρύφωνας»

«Έχουμε βάσιμες υποψίες πως ο τρόπος λειτουργίας του ΧΥΤΑ Καβάλας αδυνατεί να εγγυηθεί υγειονομική ασφάλεια για τον άνθρωπο και προστασία για το φυσικό περιβάλλον»

«Ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι έγιναν προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αρκετές καταγγελίες και διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της περιοχής μας σχετικά τόσο με την δυσάρεστη οσμή από τα φορτηγά απορριμματοφόρα οχήματα, τα οποία εκτελούν δρομολόγια μέσα από κατοικημένες περιοχές, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το σημείο που βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Καβάλας, όσο και για σημεία που βρίσκονται πλησίον του ΧΥΤΑ Καβάλας και στα οποία παρατηρήθηκε η συγκέντρωση υδάτων που προκαλούσε έντονη δυσωδία σε όποιον προσπαθούσε να τα προσεγγίσει. Δυστυχώς και φέτος το καλοκαίρι παρατηρήθηκαν παρόμοια φαινόμενα.

Τα απορριμματοφόρα οχήματα διασχίζουν καθημερινά,  τον κεντρικό δρόμο της συνοικίας του Αγίου Τρύφωνα στο Περιγιάλι, όντας φορτωμένα με απορρίμματα, όπως είναι πολύ λογικό, αλλά δυστυχώς χωρίς να τηρούνται πιθανότατα οι προδιαγραφές κατασκευής και συντήρησης, που ορίζουν οι οικείες διατάξεις για τα απορριμματοφόρα οχήματα με αποτέλεσμα αφενός μεν να εκπέμπονται δυσάρεστα αέρια και οσμές, αφετέρου δε να στάζουν ρυπογόνα υγρά, τα οποία κολλάνε στο έδαφος, δημιουργώντας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μια εξαιρετικά ανυπόφορη και επικίνδυνη κατάσταση.

Μετά από όλα αυτά και φοβούμενοι πως η υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων του Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας θα συνεχιστεί, θα θέλαμε να απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα:

  1. Ποιο είναι το είδος των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Καβάλας;
  2. Ποιος είναι ο ακριβής όγκος απορριμμάτων που μπορεί να δεχθεί ο ΧΥΤΑ Καβάλας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής του;
  3. Ποιος είναι ο ακριβής όγκος απορριμμάτων που δέχεται μέχρι σήμερα ο ΧΥΤΑ Καβάλας;

4.Από ποιους Δήμους προέρχονται τα απορρίμματα που δέχεται ο ΧΥΤΑ Καβάλας;

  1. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα (π.χ. στεγανοποίηση του χώρου) προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και της γύρω περιοχής;
  2. Είναι νόμιμο τα φορτηγά απορριμματοφόρα οχήματα να διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές, προκειμένου όχι να αποκομίσουν τα απορρίμματα αλλά να τα αποθέσουν στο ΧΥΤΑ Καβάλας;
  3. Πόσα φορτηγά απορριμματοφόρα οχήματα διέρχονται καθημερινά από την συνοικία του Αγίου Τρύφωνα;
  4. Τηρούνται τα μέτρα καθαρισμού των φορτηγών απορριμματοφόρων οχημάτων;

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι να απαντηθούν τα ως άνω ερωτήματα ζητούμε:

  1. Να εξετασθεί μέσω μετρήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες αν έχει συντελεστεί υποβάθμιση ή μόλυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας και σε ποιο βαθμό,
  2. Να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά δρομολόγια για την απόθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καβάλας, ώστε να αποφορτιστεί η συνοικία του Αγίου Τρύφωνα.

Έχουμε βάσιμες υποψίες πως ο τρόπος λειτουργίας του ΧΥΤΑ Καβάλας αδυνατεί να εγγυηθεί υγειονομική ασφάλεια για τον άνθρωπο και προστασία για το φυσικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την περιοχή μας και τις ζωές μας. Ο Ν. 1650/1986  «Για την προστασία του περιβάλλοντος»”, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν. 4042/2012, μεταξύ άλλων νομοθετημάτων, θέτει το πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και τις κυρώσεις που επιφέρει οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια ή παράλειψη των αρμόδιων οργάνων, υπενθυμίζοντάς μας πως κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα.

Η κατάσταση στην περιοχή του Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.  Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας».