Πλευρικά διόδια στην Άσπρη Άμμο: Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε αναλυτικά πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στην ανατολική είσοδο της Καβάλας μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2019

Εδώ και μήνες, επί της Εγνατίας Οδού, στην είσοδο της πόλης της Καβάλας από την ανατολική πλευρά, στο ύψος της Άσπρης Άμμου [Άσπρα Χώματα] κατασκευάζεται από την ανάδοχο εταιρία σταθμός πλευρικών [αναλογικών] διοδίων με στόχο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Εγνατία Οδός ΑΕ, να λειτουργήσουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Με απόφασή της η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας παρατείνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Αναλυτικά η απόφαση

Παρατείνουμε την ισχύ της υπ’ αριθ. 2501/1/253-γ από 21-06-2019 απόφασής μας, η οποία αφορά τη λήψη περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στον Α/Κ Άσπρων Χωμάτων της Εγνατίας Οδού για το χρονικό διάστημα μέχρι 30-10-2019, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:
Α΄ Φάση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Α΄Φάσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων α) στην έξοδο της Εγνατίας Οδού (για τα οχήματα που κινούνται από Ξάνθη προς Καβάλα) προς την Ε.Ο.Καβάλας-Ξάνθης και β) στην είσοδο της Εγνατίας Οδού (για τα οχήματα που κινούνται προς Ξάνθη.
-Τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα θα εξυπηρετούνται είτε μέσω του Α/Κ Χρυσούπολης, είτε μέσω του Α/Κ Αγίου Σίλα, κατά περίπτωση.
Β΄Φάση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Β΄Φάσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον συνδετήριο κλάδο από τη Χ/Θ 477+754 έως τη Χ/Θ 477+925 της Εγνατίας Οδού που υφίσταται προ του Α/Κ Άσπρων Χωμάτων και εξυπηρετεί τα οχήματα που κινούνται από Καβάλα προς Ξάνθη.
-Τα οχήματα που κινούνται προς Ξάνθη θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό μέσω του Α/Κ Άσπρων Χωμάτων όπου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της Α΄Φάσης.
-Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.