Διαγωνισμός κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων: Όλες οι λεπτομέρειες για τις προσλήψεις

Ποιες κατηγορίες-ειδικότητες αφορά ο διαγωνισμός-Τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους

Αναρτήθηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών-γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εδώ, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ (ΑΔΑ:ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Ο διαγωνισμός αφορά σε κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις παρακάτω πέντε κατηγορίες/ειδικότητες, για τις οποίες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο κατηγορία/ειδικότητα:

  • Γενική κατηγορία
  • Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ε.Δ. (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)
  • Κατηγορία Υποβρύχιων καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού
  • Κατηγορία Μουσικών
  • Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00 ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας στην Επιτροπή Παραλαβής-Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαγωνισμός Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ-ΠΥΛΕΣ Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510).

Συνίσταται στους υποψήφιους να αποστείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για τη διόρθωση ή συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης του εν λόγω διαγωνισμού.