«Πέφτει» άσφαλτος στον δρόμο Χορτοκοπίου-Αντιφιλίππων και περιορίζεται η κυκλοφορία

Διαβάστε αναλυτικά πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο και από πότε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ελευθερούπολης-Σερρών από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο «κομμάτι» του δρόμου από το Χορτοκόπι μέχρι τους Αντιφιλίππους.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση της Αστυνομίας και το πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Αποφασίζουμε

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα από την χ/θ 02+900 έως την χ/θ 04+700 (μεταξύ Χορτοκοπίου και Αντιφιλίππων), με κατεύθυνση προς Αντιφιλίππους, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 16-09-2019 έως 20-09-2019.
-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα που δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης και την αδιάλειπτη παρουσία δύο σημαιοφόρων, στην αρχή και στο τέλος της ζώνης εργασιών.
-Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς εμπόδια και εργοταξιακή σήμανση.
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.