Καβάλα: Εργασίες ασφαλτόστρωσης ανάμεσα σε Χορτοκόπι και Αντιφιλίππους

Πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη χιλιομετρική θέση 02+900 έως την χ/θ 04+900, ήτοι μεταξύ Χορτοκοπίου και Αντιφιλίππων, με κατεύθυνση προς Αντιφιλίππους, πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα όπου δεν πραγματοποιούνται εργασίες, ενώ θα τοποθετηθούν πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης και θα υπάρχει παρουσία δύο σημαιοφόρων, στην αρχή και στο τέλος της ζώνης εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.