«Πρεσβευτής» της Καβάλας στην Ισπανία το 6ο Γυμνάσιο με φόντο την καινοτομία στην εκπαίδευση

Η εκπαιδευτικός του σχολείου Αλεξάνδρα Γερακίνη συμμετείχε σε πρόγραμμα για την πολιτιστική κληρονομιά ως κίνητρο για την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων στο πλαίσιο του Erasmus+

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 5 Οκτωβρίου 2019 η εκπαιδευτικός του 6ου Γυμνασίου Καβάλας Αλεξάνδρα Γερακίνη βρέθηκε στην πόλη Bolanos de Calatrava της Ισπανίας και στο σχολείο Berenguella de Castilla. Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους εταίρους από τα συνεργαζόμενα σχολεία του προγράμματος Erasmus+ Heritage, support for discovering innovative teaching methods with students με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά ως κίνητρο για την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη γαλλική αποικία των νήσων Reunion.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ με υπεύθυνη την κυρία Ana Fernandez επιφύλαξε θερμή υποδοχή στους εταίρους του προγράμματος και οργάνωσε μια εξαιρετική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να γνωριστούν από κοντά και να εργαστούν για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι εκπαιδευτικοί μίλησαν για τη σχολική τους μονάδα και την πόλη τους και εξέφρασαν τις προσδοκίες τους από την υλοποίηση του προγράμματος.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό του έργου, καθορίστηκαν οι δύο συναντήσεις για το σχολικό έτος 2019-2020 που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και στη Γαλλία αντίστοιχα και συγκεκριμενοποιήθηκαν οι στόχοι του προγράμματος, καθώς και οι δραστηριότητες που θα εκπονήσει το κάθε σχολείο.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη συνεχή και δημιουργική συνεργασία όλων των σχολικών μονάδων μέσα από την πλατφόρμα e-twinning. Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ισπανίας παρακολούθησαν επίσης από τον συντονιστή του προγράμματος Sebastien Heintz ένα σεμινάριο για καινοτόμες παιδαγωγικές τεχνικές που σχετίζονται με το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική πράξη.

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα και στον πολιτισμό της περιοχής και γεύτηκαν παραδοσιακές ισπανικές γεύσεις.

Το ραντεβού των σχολικών μονάδων ανανεώνεται για την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου στην Καβάλα όπου το 6ο Γυμνάσιο θα υποδεχτεί και θα φιλοξενήσει μαθητές και καθηγητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία του προγράμματος.