Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας: Ενστάσεις επί ορισμένων προτάσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Προτάσσει την έναρξη διαλόγου στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και των εργασιακών δικαιωμάτων των γιατρών

Διαφωνίες επί ορισμένων προτάσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου –όπως είναι η μετατροπή των Νοσοκομείων από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η συγχώνευση Νοσοκομείων, η πρόσβαση ιδιωτών ιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία κ. ά.) εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με ανακοίνωσή του.

Ταυτόχρονα, προτείνει την έναρξη διαλόγου στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και των εργασιακών δικαιωμάτων των γιατρών.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας συμφωνεί με την έναρξη σοβαρού διαλόγου για το Σύστημα Υγείας.

Εκφράζει την αντίθεσή του με ορισμένες προτάσεις του Δελτίου Τύπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που ουδεμία σχέση έχουν με τις πάγιες μέχρι σήμερα θέσεις του Ιατρικού Κινήματος (όπως πρόταση για μετατροπή των Νοσοκομείων από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συγχώνευση Νοσοκομείων, πρόσβαση ιδιωτών ιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία, για να μπορούν να νοσηλεύουν τους ασθενείς που παρακολουθούν, συμβάσεις με ιδιώτες για κάλυψη αναγκών, επέκταση της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, αναδιαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων).

Προτείνει τη λήψη αποφάσεων μέσα από Γενικές Συνελεύσεις Ιατρικών Συλλόγων, ΟΕΝΓΕ και Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιατρών προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και των εργασιακών δικαιωμάτων των Ιατρών.