Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας: Οι γνωματεύσεις των Ιδιωτών γιατρών έχουν την ίδια ισχύ με των Νοσοκομειακών

Ανακοίνωση – υπενθύμιση του ισχύοντα Νόμου προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασθενών

Σε μια ιδιαίτερη ανακοίνωση προχώρησε την Τρίτη (19/11) η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας. Στην ουσία πρόκειται για υπενθύμιση των διατάξεων που ισχύον σύμφωνα με το Νόμο και αναφέρον ότι τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας και οι Ιατρικές Γνωματεύσεις που εκδίδονται από τους ιδιώτες γιατρούς έχουν το ίδιο κύρος και κυρίως την ίδια ισχύ ενώπιων όλων των αρχών και υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση που υπογράφεται από την πρόεδρο του Συλλόγου Αναστασία Αντωνίου και τον Γενικό Γραμματέα Αλέξη Πολίτη, εκδόθηκε προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας αναφέρει σχετικά:

«Τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας και οι Ιατρικές Γνωματεύσεις έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις ενώπιων όλων των Αρχών και Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από Ιδιώτες Ιατρούς ή Νοσοκομειακούς.

Καλούμε όλες τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα ιατρικών υπογραφών να ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι Ασθενείς.

Γι’ αυτό το λόγο υπενθυμίζουμε σε όλους το Νόμο περί ισοτιμίας υπογραφών των Ιδιωτών Ιατρών και Ιατρών Δημόσιων Δομών. (Νόμος 3418/ΦΕΚ 287/τ Α/28-11-2005 αρθ. 5)»