Γυμνάσιο Κεραμωτής: Ταξίδι στη Βουλγαρία μέσω Erasmus+ [φωτογραφίες]

Δύο καθηγητές και 5 μαθητές συμμετείχαν στην τρίτη ροή του προγράμματος που ασχολείται με τον περιορισμό της απόσυρσης των παιδιών από το σχολείο

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα «After – School Clubs To Increase Motivation And Prevent Dropout» η Ελληνική αντιπροσωπεία από το Γυμνάσιο Κεραμωτής μετακινήθηκε με τον Διευθυντή του σχολείου, ένα συνοδό καθηγητή και πέντε μαθητές-μαθήτριες στο Grohotno της Βουλγαρίας από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2019.

Η μετακίνηση αυτή ήταν η τρίτη ροή του προγράμματος (με πρώτη  LTTA στο Pacanow της Πολωνίας και δεύτερη στην Κεραμωτή Καβάλας).

Σαν στόχοι του προγράμματος τέθηκαν εξ αρχής:
α. η μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από τον ένα εταίρο στον άλλον
β. η ανάπτυξη ενός κοινού σχεδίου αντιμετώπισης όσον αφορά θέματα πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
γ. η βελτίωση και περεταίρω προσφορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία και
δ. η ενθάρρυνση και ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών.

Η επόμενη συνάντηση – μετακίνηση των πέντε εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, Πολωνίας  (συντονίστριας  χώρας), Λιθουανίας,  Βουλγαρίας, Τουρκίας και Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στα Άδανα της Τουρκίας τον Φεβρουάριο του 2020.