Η ΠΝΟΗ εκλέγει νέα διοίκηση

Γενική Συνέλευση, για το σύλλογο για το παιδί και την οικογένεια, με οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και με εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ

Την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020, ώρα 6.00 μ. μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας (Ομονοίας 50- 2ος όροφος- άνωθεν PUBLIC) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για το Παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης και εκλογή εφορευτικής επιτροπής
  2. Διοικητικός απολογισμός από 01/01/2019- 31/12/2019.
  3. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2019- 31/12/2019.
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του ΔΣ.
  6. Προϋπολογισμός 2020.
  7. Διαγραφές μελών.
  8. Άλλα θέματα.
  9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 6.30 μ.μ.

Η παρουσία των μελών είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου.