Σύλλογος ΠΝΟΗ: Παραμένει στο «τιμόνι» του συλλόγου η Ιωάννα Χατζηβαρύτη

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου ΔΣ του Συλλόγου για το Παιδί και την Οικογένεια που θα έχει διετή θητεία

Από τις αρχαιρεσίες της 04-03-2020, για την διετία από Μάρτιο 2020 – μέχρι Μάρτιο 2022 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο «ΠΝΟΗ» για το Παιδί &την Οικογένεια. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος:                            Ιωάννα Χατζηβαρύτη τηλ. 6977703748
Αντιπρόεδρος:                      Απόστολος Κάλφας
Γενική Γραμματέας:           Νίκη Ανέστη  τηλ. 6947937107
Ταμίας:                                 Ελένη Ψυρούκη
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:   Γεωργία Καραγιαννοπούλου
Αναπλ. Ταμίας:                    Προδρομία Κοθάλη
Μέλoς:                                  Λοϊζά Έφη

Υπεύθυνοι Τομέων Δράσης

Υπεύθυνη τομέα υποδοχής- υποστηριζόμενες οικογένειες:                          Ιωάννα Χατζηβαρύτη
Υπεύθυνη τομέα κοινωνικών λειτουργών:                                                     Έφη Δεμίρη
Υπεύθυνη τομέα Γραμμ/κής υποστήριξης & τήρησης Μητρώου Μελών: Νίκη Ανέστη
Υπεύθυνη τομέα Οικονομικών:                                                                       Ελένη Ψυρούκη
Υπεύθυνη τομέα Δημοσίων Σχέσεων:                                                             Νίκη Ανέστη
Υπεύθυνος τομέα νομικής υποστήριξης:                                                        Μάρκος Αποστολίδης
Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής λειτουργίας-Ιστοσελίδας:                                     Νίκη Ανέστη
Υπεύθυνη τομέα Ψυχολογικής υποστήριξης:                                                Προδρομία Κοθάλη
Υπεύθυνες τομέα διανομής τροφίμων:                                                     Νίκη Ανέστη- Έφη Λοϊζά
Υπεύθυνος λειτουργίας ρούχων-επίπλων κ.α.:                                             Κάλφας Απόστολος
Υπεύθυνες τομέα Ευρωπαϊκών Προγρ/των:                     Ιωάννα Χατζηβαρύτη &Ελένη Ψυρούκη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών- παιδιών υποστηριζόμενων οικογενειών:                                                                                                             Κατερίνα Μπάτη- Μπαρμπάκη
Υπεύθυνη τομέα καλλιτεχνικών:                                                                 Δέσποινα Κασούρη
Υπεύθυνη επιστημονικής ομάδας:                                                      Γεωργία Καραγιαννοπούλου

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:
Τσιβιώτου- Κίτσιου Δήμητρα
Ευαγγελία Παπαϊωάννου
Σταθοπούλου Ελένη